Er din fiskeolie harsk?

Et meget vigtigt kvalitets forhold for en fiskeolie er om den er harsk og det vurderer man ud fra graden af oxidering.

Hvad er oxidering?

Oxidering er en serie kemiske reaktioner som primært involverer ilt. Denne reaktion reducerer kvaliteten af olien. Oxidering skaber derved en harskning og forandring af smag og lugt. Det er vigtigt at påpege at ALLE olier i en eller anden form er oxiderede, men vigtigheden ligger i hvordan producenten håndterer olien og hvad der er gået forud for at reducere oxideringen mest muligt.

Man taler om forskellige nedbrydningsprodukter herunder de primære(peroxid, dienes, fedtsyrer), og de sekundære(karbonyl, aldehylder, triener) og til sidst de tertiære produkter.

Oxideringen accelererer ved påvirkning af forskellige faktorer som temperatur, lys, ilt og graden af fugt og metal(jern). Fiskeolier er generelt meget følsomme overfor disse faktorer da de indeholder et højt niveau af flerumættede fedtsyrer. Grunden er at fiskeolier har reaktive dobbelt bindinger i deres kulstof atom, hvor mættet fedt ikke har en dobbelt binding og derfor oxiderer langsommere.

 

Hvordan måler man oxidering? 

Som tidligere nævnt involverer det en test af de primære og sekundære produkter. Normalt måler man Peroxid Værdien (PV), men da meget harske olier kan have en reduceret PV så tilføjer man Anisidine Værdien (AV) og får derfor en samlet opgørelse via TOTOX(Total Oxidation).

harsk fiskeolie

 

Peroxid Værdi

Den primære oxidering sker via hydroperoxider, som er målt via PV. Des lavere PV værdien er, jo bedre er kvaliteten af olien. Men PV bliver formindsket med tilstedeværelsen af sekundære produkter, se figur 1. PV skal generelt have en maksimumværdi <10, hvoraf nogle instanser anbefaler værdien til at være under <5. PV testen er en god måde at måle de primære produkter i olien. Men olier med påbegyndte sekundære produkter vil resultere i en lavere PV, derfor kan denne test ikke stå alene.

 

Anisidin Værdi

For at fastslå den præcise oxidering skal Anisidine Værdien tages i betragtning. Disse sekundære produkter opstår i oxideringsprocessen når hydroperoxiderne ændrer sig til Carbonyl og andre forbindelser såsom aldehyder. Disse giver produktet en harsk lugt, og bliver målt på AV værdien. Det samme målforhold er gældende for AV som PV, jo lavere værdi, jo højere kvalitet. Der opereres med maximumværdier på <30 og med skrappere krav helt ned til <10.

 

TOTOX

Den totale oxidering beregnes på baggrund af de to ovennævnte processer. AV + 2xPV = TOTOX. Jo lavere TOTOX jo bedre kvalitet.

TOTOX værdien skal være på <26 ifølge EU’s fødevaresikkerhed. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1874.pdf

Sørg for at udvælge producenter med de laveste værdier. Nogle producenter har interne krav til deres TOTOX.

 

Test

Udover at man selv kan lugte og smage på produktet, så anbefaler vi at man forholder sig til tredjeparts test. Mange virksomheder tester ”in-house” men for at få et så neutralt resultat som muligt bør man kigge efter test fra IFOS eller andre neutrale organisationer.

 

Læs også:

Etiket: , , , ,