Bedste fiskeolie

bedste fiskeoile

Denne artikel handler om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til fiskeolie og hvordan du vælger den bedste fiskeolie. Den bedste fiskeolie finder du ved at gennemgå følgende 9 punkter:

1. Hvilken type fisk er anvendt til olien?
2. Hvilken rensningsproces er anvendt?
3. Hvor ren er olien (Totox)?
4. Hvilken type Omega-3 er der i fiskeolien?
5. Hvor koncentreret er fiskeolien?
6. Hvad er prisen på fiskeolien?
7. Er fiskeolien testet?
8. Er olien certificeret?
9. Forhold dig kritisk
Konklusion

Læs også artiklen, hvor vi sammenligner fiskeolier.

Forhold dig til din fiskeolie og undersøg produktet

Først og fremmest anbefaler vi, at du undersøger det fiskeolie-produkt, du ønsker at bruge. Det vil sige, at du bør stille dig selv de spørgsmål, vi har listet op herunder;

 

1. Hvilken type fisk er anvendt til olien?

Kvaliteten og typen af fisk er udslagsgivende for slutproduktet og du bør derfor være opmærksom på, hvilken fisk produktet er baseret på. Igennem de seneste år er der fundet en række forskellige produkter med et forhøjet indhold af forureningsstoffer.

Grafen herunder giver eksempelvis et billede af indholdet af Polyklorerede bifenyler (PCB)  i almindelige fødevarer. Direkte overført til fiskeolie, fandt man et forhøjet indhold af PCB i nogle Amerikanske fiskeolieprodukteri.

PCB i fødevarer

De fleste fiskeolieprodukter opgiver typen af fisk på deres labels. Gør de ikke det, bør du kontakte producenten.

Fiskeolie bør ikke indeholdeii:

 • Makrel
 • Tun
 • Sværdfisk
 • Haj

I stedet bør du vælge fiskeolie fremstillet af små fisk såsom:

 • Ansjoser
 • Sardiner

Ansjoser og sardiner har en kort livscyklus og er derfor ikke så modtagelige som større arter. Derudover er de ikke kødædende og optager derfor ikke tungmetaller på samme måde som større rovfisk. Generelt er det de ”billige” kosttilskud som i højere grad er baseret på restprodukter fra fiskeindustrien, da det er langt billigere at producere fiskeolie på rester fra store fisk end at bruge hele små fisk.

Jo længere nede i fødekæden desto bedre

2. Hvilken rensningsproces er anvendt?

Efter et grundtjek af typen af fisk for at sikre at indholdet af mulige stoffer er minimalt, bør du undersøge den anvendte rensningsproces. Nøgleordet og det du skal sikre dig at din fiskeolie er renset ved hjælp af, er molekylær destillering og filtrering. Sommetider er der brugt en dobbelt destillering for at sikre at alle potentielle skadelige stoffer er fjernet.

 

3. Hvor ren er olien (Totox)?

For at fastslå harskningsgraden af olien benyttes TOTOX-værdien. Denne totalopgørelse er opgjort via;

Peroxid værdien: Maximum er 2,5 mEq/kg (primære harskningstal)

Anisidine værdien: Maximum er 20 mEq/kg (sekundære harskningstal)

TOTOX er derfor et udtryk for den totale oxidering produktet eller råmaterialet har været udsat for. TOTOX er en udregnet værdi og findes vha. følgende formel:

2 x Peroxid + Anisidine = TOTOX

Tallene findes oftest på virksomhedes hjemmeside i form af et analysecertifikat (Certificate of Analysis) eller in-house test på råmaterialet

Ifølge EU’s fødevaresikkerhed gælder følgende kvalitetskriterier:

EU’s kvalitetskriterier for fiskeolie

For at læse den fulde rapport om harskning kan du trykke HER.

Du bør derfor altid sørge for at TOTOX tallet på din fiskeolie ikke overstiger 25iii. Overskrides dette maksimum er produktet ifølge EU´s regler ikke egnet til menneskeføde.

 

4. Hvilken type Omega-3 er der i fiskeolien?

Efter en beregning af det totale oxideringsniveau i olien bør du være opmærksom på, at der findes to former for omega-3. Forskning peger på, at formen Naturlig Triglycerid (TG)  er at foretrække, fordi denne form optages bedre i kroppen. Denne form er den samme som den man finder naturligt.

De to former er;

 • Ethyl Ester (EE)
 • Naturlig Triglycerid (TG)

Det er ikke et lovmæssigt krav at opgive formen af Omega-3. Du skal dog være opmærksom på, at EE formen ikke er tilladt i mange Europæiske lande.

Direkte link til studierne i noteniv.

 

5. Hvor koncentreret er fiskeolien?

Når du skal vurdere hvor god en fiskeolie er, er det en god idé at måle hvor koncentreret den er. Det vil sige; hvor stor en del af kapslen der indeholder de essentielle fedtsyrer du betaler for. Du kan enten gøre det for indholdet af alle Omega-3 fedtsyrer eller kun for EPA/DHA, da disse to er de vigtigste Omega-3 fedtsyrer.

For at udregne koncentrationen benyttes følgende formler:

Koncentration af Omega-3

(Total Omega-3 indhold pr. kapsel) / (Total fedt pr. kapsel) = x %

Koncentration af EPA & DHA

(EPA pr. kapsel + DHA pr. kapsel) / (Total fedt pr. kapsel) = x %

Eksempel:

Fiskeolie label

 

Total Fedt pr. kapsel = 1000 mg (1 g)
EPA + DHA = 300 mg
Koncentration 30 % (dvs. at kun 30 % er de essentielle fedtsyrer)

Vi anbefaler, at du kigger efter olier der mindst er 60-70 % koncentrerede, da kvaliteten oftest er højere på de farmaceutiske produkter. Normalt vil du kunne møde olier med en koncentration på helt ned til 30 % hvilket gør, at du skal spise 2-3 gange så mange som de højt koncentrerede olier.

Fiskeolie kapsler

 

 

6. Hvad er prisen på din fiskeolie?

Dette parameter vejer ofte meget tungt i beslutningen om et køb af fiskeolie. Vi har opsat nogle udregninger, som kan give dig et bedre overblik over, hvor du får mest for pengene. Det er især vigtigt at se på pris per gram Omega-3, da det i bund og grund er derfor du køber produktet.

 Pris pr. kapsel

(Total Antal kapsel indhold (fx 120)) / (Total pris (fx. 280 DKK)) = 0,42 øre pr. kapsel

Pris pr. gram omega-3

(1000 / (mg Omega-3 pr.  kapsel))  x Pris pr. kapsel = Pris pr. gram O3

 

7. Er fiskeolien testet?

Et parameter der bør vægtes højt, er hvorvidt produktet er testet og certificeret for renhed, indhold og friskhed. Vi mener, at forbrugerne har krav på at vide om der er blevet fundet PCB, Dioxiner eller tungmetaller i råmaterialet samt testet på TOTOX. Man bør huske at skelne mellem værdier for råmateriale og værdier testet på et færdigt produkt .

Alle producenter har in-house tests på råmaterialet, hvilket vil sige, at du kan bede om at få disse testresultater at se, selvom olien kan nå at harske ganske væsentligt i produktionsprocessen. For at få et så sikkert billede som muligt, bør man bede om en 3. parts test. Disse tests udføres blandt andet af IFOS (international Fish Oil standards) som ligger i Canada og generelt er anerkendt som et af de strengeste og mest pålidelige testcentre. Du bør derfor se efter IFOS logoet når du kigger efter fiskeolie.

ifos

 

 

8. Er olien certificeret?

Udover at produktet kan være certificeret af IFOS eller andre institutioner kan både fiskeriet og produktionen være miljøcertificeret (kræver oftest kontakt til virksomheden). Et af de mest udbredte certifikater er FOS – Friend of the Sea.

Friend of the Sea

 

 

9. Forhold dig kritisk

Vi har nu været igennem nogle af de vigtigste punkter i forhold til at vælge en fiskeolie. Disse parametre danner grundlag for vores sammenligninger og anbefalinger af fiskeolier her på siden. Klik her for at se vores sammenligning af fiskeolie.

Det er vigtigt at vælge et produkt der er fokuseret på enkelte parametre som f.eks. ren omega-3. Du vil tit finde blandingsprodukter med forskellige vitaminer eller andre fedtsyrer såsom omega-6, 7 og 9. Her er det værd at bemærke, at 7 og 9 ikke er essentielle fedtsyrer, hvilket betyder at vi ikke har brug for, at få disse fedtsyrer gennem kosten.

Konklusion

En hurtig opsummering på hvilke parametre du skal vægte i dit valg af fiskeolie:

 1. Det er vigtigt at du undersøger dit produkt. Hvilken type fisk er der tale om? Små fisk eller store fisk? Huskereglen er, at jo længere nede i fødekæden desto bedre.
 2. Du bør være opmærksom på processen og renheden af produktet. Er produktet destilleret og renset? Vær på den sikre side ved at lave en udregning af TOTOX.
 3. Hvor meget får du får pengene? Er din olie kun 30 % koncentreret betyder det, at du højst sandsynligt skal spise langt flere piller. Vælg derfor højt koncentrerede rene olier i den naturlige Triglyceridform (TG). For at sikre, at du ikke bliver snydt kan du benytte enkle prisformler.
 4. Vær sikker på, at produktet er testet og certificeret af andre end virksomheden selv.

Disse parametre skulle gerne sikre, at du til sidst står med et kvalitetsprodukt og den bedste fiskeolie for dig.

Læs også artiklen, hvor vi sammenligner fiskeolier.

 1. http://www.consumerlab.com/news/Review%20of%20Fish%20Oil%20and%20Omega-3%20Supplments%20by%20ConsumerLab.com/8_22_2012/ []
 2. http://www.fda.gov/food/foodsafety/product-specificinformation/seafood/foodbornepathogenscontaminants/methylmercury/ucm115644.htm []
 3. Der har i de danske medier været en del fokus på især fiskeolier. Blandt andet bragte DR Kontant tidligere en reportage omkring harske fiskeolier. På denne side stræber vi efter at give en så objektiv vurdering som mulig, og vi har derfor valgt ikke at følge enkeltpersoners holdning. I stedet har vi forhørt os i samråd med EU og GOED, hvorfor vores anbefaling om at kigge efter fiskeolier med et TOTOX maksimum ligger på 25 []

 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20638827 (Dansk forskning)

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21063431

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2828810 []